×
Stt Ngày cập nhập Tỉnh/TP Tên chủ đầu tư Điện thoại Đã đầu tư trò chơi gì Nhà cung cấp trò chơi Dự định mua thêm trò chơi Mức đầu tư thêm Thông tin thêm và trở ngại của nhà đầu tư
1 15/12/2012 Tây Ninh Công ty TNHH DVTM XNK Trúc Lâm 0663822603 Đĩa Bay Cty TNHH Sấu Con Tàu lượn trên không Nội dung