Hồ câu cá

Thông số Kỹ thuật
Dài:  3.9m
Cao :  0.6m
Rộng :  1.8m

Video

Khách hàng

  • THOTRANG.png

Tư vấn online