Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

- Tầm nhìn

   Xây dựng Công ty TNHH Sấu Con trở thành một trong những Công ty sản xuất và cung ứng các trò chơi dành cho khu vui chơi trong nhà và các công viên chuyên đề hàng đầu và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á

- Sứ mệnh

Mở rộng và phát triển hoạt động của CÔNG TY TNHH SẤU CON một cách bền vững nhằm đáp ứng các yêu cầu khách hàng, yêu cầu pháp lý bao gồm tăng cường hơn nữa mức độ hài lòng khách hàng, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn trong sử dụng và cung ứng thông qua việc áp dụng có hiệu lực các quá trình cải tiến liên tục và đánh giá rủi ro.

Giữ vững các thị phần hiện có và luôn có các kế hoạch mở rộng phát triển thị trường cả trong và ngoài nước.

- Giá trị cốt lõi

+ Gắn bó với nhân viên và cộng đồng địa phương

+ Nối kết với khách hàng và nhà cung cấp

          + Hợp tác với tất cả các bên quan tâm liên quan vì lợi ích lâu dài


Khách hàng

  • THOTRANG.png

Tư vấn online