Tổ chức quản lí & Sản xuất kinh doanh

Công tác tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất kinh doanh

- Đội ngũ nhân sự quản lý: Tinh gọn và hầu hết đã có kinh nghiệm trong quản lý

Phòng/Ban

Chức vụ

Trình độ

Quản lý

Giám đốc

Phó Giám đốc Kỹ thuật

Đại học

Đại học

Kinh doanh

Trưởng/Phó Phòng Kinh doanh

Đại học

Thiết kế

Trưởng / Phó phòng

Đại học

Kỹ thuật - KCS

Trưởng / Phó phòng

Đại học

Kế hoạch – vật tư

Trưởng / Phó phòng

Đại học

Sản xuất

Quản đốc

Đại học

Điện

Trưởng / Phó phòng

Đại học

Kế toán

Trưởng phòng

Đại học

Hành chính – nhân sự

Trưởng  phòng

Đại học

- Đội ngũ nhân sự nghiệp vụ: Được bố trí tinh gọn đáp ứng đủ yêu cầu công việc, đảm bảo mọi nhân viên có khối lượng công việc hợp lý tránh tình trạng quá tải hoặc quá ít việc dẫn tới nhàm chán.

- Đội ngũ nhân sự trực tiếp sản xuất: Được bố trí cân đối với tay nghề và công suất từng công đoạn sản xuất. Mỗi công đoạn có công nhân lành nghề để đào tạo người mới giúp đảm bảo chất lượng và sản lượng tăng nhanh theo công suất thiết kế.

 

 

 

 


Khách hàng

  • THOTRANG.png

Tư vấn online