Tổ chức quản lí & Sản xuất kinh doanh

Công tác tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất kinh doanh

- Đội ngũ nhân sự quản lý: Tinh gọn và hầu hết đã có kinh nghiệm trong quản lý

 STTPhòng/banChức vụ Trình độ 
 1Ban Giám đốc

Giám đốc
Phó Giám đốc kỹ thuật
Phó Giám đốc


Đại học
Đại học
Đại học

 2 Hành chính - nhân sự Trưởng PhòngĐại học
 3 Kế toán Kế toán trưởngĐại học
 4 Kỹ thuật - KCS Trưởng Phòng
Đại học
 5 Kế hoạch vật tư Trưởng Phòng
Đại học
 6 Xưởng sản xuất Quản đốcĐại học
 7 Kinh doanh Phó PhòngĐại học

- Đội ngũ nhân sự nghiệp vụ: Được bố trí tinh gọn đáp ứng đủ yêu cầu công việc, đảm bảo mọi nhân viên có khối lượng công việc hợp lý tránh tình trạng quá tải hoặc quá ít việc dẫn tới nhàm chán.

- Đội ngũ nhân sự trực tiếp sản xuất: Được bố trí cân đối với tay nghề và công suất từng công đoạn sản xuất. Mỗi công đoạn có công nhân lành nghề để đào tạo người mới giúp đảm bảo chất lượng và sản lượng tăng nhanh theo công suất thiết kế.

 

 

 

 


Khách hàng

  • THOTRANG.png

Tư vấn online